گردآوری تمرینهای متناسب با رشد فکری دانش آموزان توسط سرکار خانم زرافشان

سرکار خانم زرافشان از معلمین محترم آموزشگاه می باشد که قریب یکسال برای تهیه این مجموعه نفیس تلاش و همت گماشته است .این مجموعه حاوی تمرینها ، آزمونها و برنامه های تکمیلی آموزشی برای دانش آموزان سال اول ابتدایی می باشد . با تشکر از ایشان 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید