نکاتی از موارد انضباطی دانش آموزان و توجه اولیا محترم برای ایام تحصیلی

اولیا محترم بایستی توجه داشته باشند که برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موظفند هر 15 روز یکبار بر اساس برنامه اعلامی مدرسه ضمن مراجعه به مدرسه از وضعیت درسی و انضباطی دانش آموز خود مطلع شوند

بدیهی است عدم تعامل اولیا با مدرسه موجب مشکلات عدیده ایی برای دانش آموزان خواهد بود . 

/ 0 نظر / 27 بازدید